Nền tảng Mở

Nền tảng Mở

Xây dựng Bot Thông Minh

  • Gửi tin nhắn tương tác tùy chỉnh với các nút gọi lại và chuyển hướng, tăng cường hiệu quả kinh doanh của bạn
  • Tương tác với người dùng như một người thật, giúp nhân viên dễ dàng kết nối và trò chuyện
Xây dựng Bot Thông Minh
Phát triển Ứng dụng Không Gian Làm Việc Nhanh Chóng

Phát triển Ứng dụng Không Gian Làm Việc Nhanh Chóng

  • Xây dựng các ứng dụng không gian làm việc của riêng bạn, cung cấp trải nghiệm ứng dụng giống như ứng dụng gốc cho nhân viên
  • Phát triển một lần và triển khai mọi nơi với nhiều Web SDK được cung cấp

Đăng nhập với SeaTalk

Tăng cường bảo mật và trải nghiệm người dùng với hệ thống đăng nhập mạnh mẽ của SeaTalk. Xác định người dùng một cách liền mạch thông qua xác thực an toàn, làm cho quá trình đăng ký trở nên thuận lợi hơn
Đăng nhập với SeaTalk

Hãy bắt đầu sử dụng SeaTalk cho công ty của bạn!

Hãy bắt đầu sử dụng SeaTalk cho công ty của bạn!
Tải không thành công. Vui lòng thử lại.