Không gian làm việc

Không gian làm việc

Quản lý ngày nghỉ

Chuẩn hóa quy trình yêu cầu ngày nghỉ và phê duyệt với các chính sách khác nhau.
Di động
 • Gửi yêu cầu ngày nghỉ từ điện thoại di động bất cứ lúc nào.
 • Kiểm tra số dư còn lại của các loại ngày nghỉ khác nhau
 • Xem lịch sử đơn từ và trạng thái phê duyệt có liên quan
Trang quản trị
 • Áp dụng chính sách ngày nghỉ khác nhau dựa vào chức danh hoặc thâm niên.
 • Ghi lại, theo dõi và đánh giá chi tiết tất cả các ngày nghỉ của nhân viên
 • Xuất báo cáo số dư và yêu cầu ngày nghỉ hàng tháng.
Quản lý ngày nghỉ
Chấm công

Chấm công

Cấp quyền cho phép nhân viên chấm công vào / ra, thiết lập cơ chế chấm công cho nhân viên và tải báo cáo hàng tháng
Di động
 • Chấm công vào và ra dựa trên các quy tắc đã định sẵn
 • Gửi yêu cầu điều chỉnh cho các lần chấm công sai và bỏ lỡ.
 • Xem báo cáo chấm công cá nhân hàng ngày và hàng tháng
Trang quản trị
 • Thiết lập những quy tắc/ca làm việc cho từng nhân viên khác nhau
 • Đánh giá, chỉnh sửa và tải lên kết quả điểm danh của nhân viên
 • Xuất báo cáo chấm công của nhân viên với phạm vi thời gian linh hoạt

Yêu cầu thanh toán

Gửi và xử lý yêu cầu thanh toán ngay trên ứng dụng.
Di động
 • Gửi yêu cầu thanh toán với nhiều chi phí và theo dõi tình trạng xét duyệt.
 • Xem hạn mức chi phí và số dư của từng hạng mục.
 • Lưu nháp báo cáo chưa hoàn tất và có thể tiếp tục chỉnh sửa bất cứ lúc nào.
Trang quản trị
 • Hỗ trợ nhiều loại tiền và hạn mức chi phí linh hoạt.
 • Cung cấp nhiều mẫu báo cáo sẵn để dễ dàng thiết lập chính sách phù hợp.
 • Cho phép kế toán chỉnh sửa và báo cáo các yêu cầu thanh toán.
Yêu cầu thanh toán
Trung tâm xét duyệt

Trung tâm xét duyệt

Quản lý và xét duyệt nhanh chóng nhiều loại đơn từ cùng lúc.
Di động
 • Nhanh chóng phê duyệt hoặc từ chối các đơn của nhân viên
 • Kiểm tra lịch sử xét duyệt
 • Theo dõi quá trình xét duyệt trên từng đơn
Trang quản trị
 • Thiết lập quy trình xét duyệt cho từng chức vụ khác nhau.
 • Tùy chỉnh các bước, người phê duyệt và quy tắc cho mỗi quy trình phê duyệt

Check-in chuyến đi

Đơn giản hóa quy trình báo cáo về lịch sử các chuyến thăm khách hàng của nhân viên
Di động
 • Ghi nhận mọi chuyến thăm khách hàng qua chụp hình trực tiếp và vị trí
 • Xem lịch sử check-in công việc của nhân viên thông qua bản đồ
 • Truy cập chi tiết các lần thăm khách hàng của cấp dưới từ ứng dụng SeaTalk trên điện thoại
Trang quản trị
 • Xem chi tiết check-in của toàn bộ nhân viên
 • Xuất báo cáo lịch sử check-in theo phòng ban
Check-in chuyến đi

Hãy bắt đầu sử dụng SeaTalk cho công ty của bạn!

Hãy bắt đầu sử dụng SeaTalk cho công ty của bạn!
Tải không thành công. Vui lòng thử lại.